Kişisel araçlar
Eylemler

VI. KAMU POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI

Kamu Politikaları sitesinden
Atla: kullan, ara

VI. KAMU POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI

Eylül 2015, Sakarya Üniversitesi, Sakarya

2009 yılında ilki Mersin Üniversitesinde düzenlenen Kamu Politikaları Çalıştayı'nın altıncısı Eylül 2015 tarihinde Sakarya'da düzenlenecektir.

300-350 kelimeyi aşmayacak biçimde bildiri başlığı ile yazar(lar)ın isim ve iletişim bilgilerini içeren bildiri özetleri 6 Temmuz 2015 tarihine kadar mail yoluyla ozerk@sakarya.edu.tr adresine gönderilebilir. Bildiri özetlerinde, araştırmanın amacı ve problemi, dayandığı kuramsal/kavramsal arka plan, araştırma sorusu ve/veya alt soruları, araştırmanın alana katkısı, yöntemi, araştırma tamamlandıysa ulaşılan bulgular ve (beklenen) sonuçların yer almasına dikkat edilmelidir.

Kamu politikaları grubunda yer alan tüm akademisyenler, lisansüstü öğrenciler ve diğer ilgilileri VI. Kamu Politikaları Çalıştayı için bildiri özeti göndermeye davetlidir.

   * Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih  : 6 Temmuz 2015
   * Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi  : 27 Temmuz 2015
   * Genişletilmiş Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih  : 31 Ağustos 2015
   * Çalıştay Programının İlan Edilmesi  : 4 Eylül 2015
   * Çalıştay Tarihi  : 16-18 Eylül 2015

Prof. Dr. Göktuğ Morçöl hocamızın seminerleri için linki tıklayınız: