Kişisel araçlar
Eylemler

Kamu Politikaları sitesinden
Atla: kullan, ara

I. KAMU POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI

Ev Sahibi Kurum Düzenleme Tarihi
Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü 18-19 Haziran 2009


II. KAMU POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI

Ev Sahibi Kurum Düzenleme Tarihi
Türkiye Orta Doğu ve Amme İdaresi Enstitüsü 10-11 Haziran 2010


III. KAMU POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI

Ev Sahibi Kurum Düzenleme Tarihi
Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü 09-10 Eylül 2011


IV. KAMU POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI

Ev Sahibi Kurum Düzenleme Tarihi
Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü 28-29 Eylül 2012


V. KAMU POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI

Ev Sahibi Kurum Düzenleme Tarihi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi 25-26 Ekim 2013


VI. KAMU POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI

Ev Sahibi Kurum Düzenleme Tarihi
Sakarya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 16-18 Eylül 2015


VII. KAMU POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI

Ev Sahibi Kurum Düzenleme Tarihi
Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 13 Aralık 2018


VIII. KAMU POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI

Ev Sahibi Kurum Düzenleme Tarihi
8. Kamu Politikaları Düzenleme Kurulu (Çevrim içi) 27 Şubat 2021


IX. KAMU POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI

Ev Sahibi Kurum Düzenleme Tarihi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 3-4 Haziran 2022