Kişisel araçlar
Eylemler

Kamu Politikaları sitesinden
Arguman (Mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 08:38, 6 Haziran 2022 tarihli sürüm

Atla: kullan, ara


Kamu Politikaları Analizi Çalışma Grubu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kamu Politikaları Çalıştayları’nın Dokuzuncusu "Post-Pandemi Döneminde Yeniden Yapılanma ve Kamu Politikaları" başlığı ile 3-4 Haziran 2022 tarihlerinde Van’da, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Çalışma grubu üyemizin yeni makalesi yayımlandı: Volkan Göçoğlu (2022) Agenda-Setting for sustainable development on Twitter: actors, motivations, and issues in Turkey, Journal of Asian Public Policy, DOI: 10.1080/17516234.2022.2055522
Çalışma grubu üyemizin yeni makalesi yayımlandı: Ayca Kusseven & Mete Yildiz (2021) Emergence & development of behavioral public policy units in government: the case of Turkey, Asia Pacific Journal of Public Administration, DOI: 10.1080/23276665.2021.1958353
Çalışma grubu üyelerimizin yeni kitabı yayımlandı: Babaoğlu, Cenay, Akman, Elvettin ve Kulaç, Onur (2021). (Edt.) Global Challenges to Improving Public Services and Government Operations, ABD: IGI Advances in Public Policy and Administration (APPA) Book Series.
Çalışma grubu üyelerimizin yeni kitabı yayımlandı: Yıldız, Mete ve Babaoğlu, Cenay (2020). (Edt.) Teknoloji ve Kamu Politikaları, Ankara: Gazi Kitabevi
Can Umut Çiner'in editörlüğünde hazırlanan Mustafa Bayırağ, Argun Akdoğan, Ozan Zengin ve Savaş Zafer Şahin'in katkı verdiği Türkiye'de Kamu Politikaları: Güncel Konular ve Eğilimler adlı eser Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi yayını olarak 9 Temmuz 2020'de yayımlandı. Eser yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr adresinden indirilebilir.
Caner Bakır'ın The Turkish state’s responses to existential COVID-19 crisis adlı makalesi 23 Haziran 2020 tarihinde Policy and Society adlı dergide basıldı. Makaleye doi.org adresinden ulaşılabilir.
Hasan Engin Şener'in moderatörlüğündeki çevrim içi kamu politikası analizi çalıştayı serisine youtube adresinden ulaşılabilir.
Çalışma grubu üyelerimizin yeni kitabı yayımlandı: Kulaç, Onur; Akman, Elvettin ve Babaoğlu, Cenay (2019). (Edt) Public Policy Analysis in Turkey: Past, Present and Future, Almanya/Berlin: PeterLang GmbH.
Caner Bakır ve Güneş Ertan'ın editörlüğünü yaptığı ve grup üyelerimizin katkı verdiği Policy Analysis in Turkey adlı eser 2018 Haziran ayında Policy Press tarafından basılmıştır. Başta editörlerimiz olmak üzere katkıda bulunan yazarlarımıza teşekkür eder, kendilerini tebrik ederiz.
Çalışma grubu üyelerimizin yeni kitabı yayımlandı: Babaoğlu, Cenay ve Elvettin Akman (2018). (Edt) Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları (Editör), Ankara: Gazi Kitabevi.
Grup üyelerimizden Mete Yıldız ve M. Zahid Sobacı'nın editörlüğünü yaptığı ve diğer grup üyelerimizin katkı verdiği Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama (Liberte yayınevi / Adres Yayınları) adlı eser Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2014 yılı Sosyal Bilimler Telif Eser Mansiyon Ödülüne layık görülmüştür. Başta editörlerimiz olmak üzere katkıda bulunan yazarlarımıza teşekkür eder, kendilerini tebrik ederiz.