Kişisel araçlar
Eylemler

Politika Analiz Yöntemleri

Kamu Politikaları sitesinden
Atla: kullan, ara
Öğretim Üyesi Üniversite Ders Kodu Dönem/Yıl
Gökhan Orhan Balıkesir Üniversitesi KMY4187 Güz / 2011-2012


Dersin Web Sayfasi
web sayfası için lütfen tıklayınız

Politika Analiz Yöntemleri dersi 6. dönemde (3. Sınıf Bahar Dönemi) verilen Kamu Politikaları Analizi dersinin devamı niteliğinde olup bu derste öğrenilen kavramların ve teorik çerçevenin üzerine uygulamalar yapmayı amaçlamaktadır. Var olan politikaların çözümlemesini yapmaya odaklanan Kamu Politikaları Analizi dersinde kamu politikalarının belirlenmesi ve uygulanması sürecinin çalışılmasında kullanılan teorik çerçeveler tartışılmıştı. “Analysis of policies” olarak adlandırdığımız bu süreçte yapılan retrospektif değerlendirmelerin ardından şimdi aldığınız Politika Analiz Yöntemleri dersinde geleceğe yönelik politikaların geliştirilmesi, yani “Analysis for Policies”, aşamasına geçilecektir.

Dersimiz klasik bir anlatım dersi (lecture) değildir. Seminer dersi olarak tasarlanan bu derste öğrencilerimizin önceden okumalar yaparak derse hazır gelmeleri, tartışmaya katılmaları ve kimi haftalar da dersi hazırlamaları beklenmektedir. Buna ek olarak kısa ödevler aracılığıyla öğrencilerimizin derslerde öğrendiklerini birebir uygulamaları da sağlanacaktır.

Dersin Verildiği Düzey

Lisans

Dersin Amacı

Dersin Amacı öğrencilere herhangi bir kamu politikası alanında değerlendirme yapabilme, danışmanlık hizmeti sağlama yeteneklerinin kazandırılması, yeni bir politika önerme sürecinde izlenecek aşamaların ve kullanılacak yöntemlerin öğretilmesidir. Bu noktada işlenecek konular kamu politikalarının belirlenmesi, sorun yapılandırma, araştırma, alternatif belirleme, kriter ve ilkelerin belirlenmesi, karar verme, formal sözlü ve yazılı raporlama teknikleri olacaktır.

Öğrenim Kazanımları

Derste öğrencilerin herhangi bir kamu politikası alanında değerlendirme yapabilme, derste verilen aşamaları takip ederek, var olan sorunları analiz edebilme ve bu sorunların çözümü için yeni politikalar önerebilme ve bu önerilerini topluluk önünde sözlü olarak ve formal raporlama ilkelerine uygun bir şekilde yazılı olarak sunabilmeleri yeteneklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Değerlendirme

Başarı notunuzu
Ara Sınav %30,
Dönem Ödevi % 50,
Kısa Ödevler %10 ve
Derse katılım %10 oranında etkileyecektir.

Ödevler

Kısa ödevler haftalık olarak derste dağıtılacak ve Gökhan Orhan Öğrencileri Duyuru Sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca dönem ödevinizle ilgili bilgilere PAY Dönem Ödevi sayfasından erişebilirsiniz.

Kaynaklar

 • Bardach, Eugene (2005) A Practical Guide for Policy Analysis (Washington DC, CQ Pres)
 • Dunn , William N. (2004) Public Policy Analysis : An Introduction (Upper Saddle River, NJ: Pearson-Prentice Hall)

(*) Derste kullanılacak olan temel kaynak Bardach olacaktır. Kimi haftalar Dunn’dan bazı okumalar yapılacak olup diğer kaynaklar haftalar itibariyle aşağıda verilmiştir. Ayrıca Kamu Politikaları Analizi Ders Tanıtmalığında verilen kaynaklar da faydalanabileceğiniz kaynaklar arasındadır.

(*) Önemli Not: İlgili kaynaklara ek olarak öğrencilerimizin M.Tınaz Titiz tarafından hazırlanan http://www.tinaztitiz.com/ adresini ve Beyaz Nokta Vakfının faaliyetlerini takip etmeleri ve sorun çözme konunda önemli bir birikimi barındıran bu bilgi kaynaklarından faydalanmaları şiddetle tavsiye edilir.

1. Hafta

Derse Genel Bir Giriş: Politika Analiz Yöntemleri dersinin içeriğinin ve dönem içinde anlatılacakların ödevlerin ve diğer beklentilerin ortaya konması.

2. Hafta

Tarihsel Perspektifte Kamu Politikası Analizi

Kamu politikalarını neden çalışma ihtiyacı duyuyoruz, ortaya çıkış süreci, entelektüel kökenleri, diğer disiplinlerle ilişkisi, gelişimi, önemi ve Türkiye'deki durumu.

Okumalar:

 • Lasswell, Harold. “The Policy Orientation”, içinde Daniel Lerner ve Harold Lasswell (der.) The Policy Sciences.
 • Çelik, Fatma Eda (2008) “Çalışma Alanı Olarak Kamu Politikası. Tarihsel ve Düşünsel Kökler Üzerine” Amme İdaresi Dergisi 41:3 ss.41-72

3. Hafta

Kamu Politikası Analizi ve Polika Analiz Süresi: Kamu politikaları analizinin tanımı. Kamu, politika ve analiz terimlerinin irdelenmesi. Siyaset (politics) – politika (policy-siyasa-yönelti) terimlerinin farkları, siyaseti Kamu-özel ayrımının nedenleri, kamu politikasını kamusal yapan özellikler. Analiz-sentez ayrımı, analysis of policies ve analysis for policies kavramlarının irdelenmesi.

Okumalar:

 • Lasswell, Harold. “The Policy Orientation”, içinde Daniel Lerner ve Harold Lasswell (der.) The Policy Sciences.
 • Çelik, Fatma Eda (2008) “Çalışma Alanı Olarak Kamu Politikası. Tarihsel ve Düşünsel Kökler Üzerine” Amme İdaresi Dergisi 41:3 ss.41-72

4. Hafta

Politika Belirlenmesi Sürecinde Politika Analizinin Yeri

Okumalar:

 • Dunn , William N. (2004) Public Policy Analysis : An Introduction (Upper Saddle River, NJ: Pearson-Prentice Hall)
 • Simon, Herbert A. “Örgütlü Davranışta Ussallık” içinde Kemali Saybaşılı (der.) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (Ankara: Doruk Yayıncılık) ss.201-216
 • Lindblom, Charles A. “Elyordamıyla Amaçları Gerçekleştirme Bilimi” içinde Kemali Saybaşılı (der.) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (Ankara: Doruk Yayıncılık) ss. 217-245.
 • Dror, Yehezkel “Elyordamı Yöntemi; Bilim mi? Süredurum mu?” içinde Kemali Saybaşılı (der.) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (Ankara: Doruk Yayıncılık) ss. 247-258.
 • Etzioni, Amitai “Bağdaştırıcı Yaklaşım: Karar Almada: Üçüncü Seçenek” Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (Ankara: Doruk Yayıncılık) ss.259-280.

5. Hafta

Sınıf Eksersizi: Sezgisel Karar Verme Çalışması

6. Hafta

Politika Problemlerinin Yapılandırılması

Okumalar:

 • Yanlış Sorun Tanımlama Örneği: Yücel Çağlar: Orman Yangınlarıyla Savaşım, Çok Boyutlu Bir Etkinlik Alanıdır
 • Münir, Metin Ankara: Her problem daha büyüğüyle çözülür 8.5.2008 Milliyet
 • Nuray Mert Ben soruna sorun demem Radikal 19 Haziran 2007
 • Güngör Uras Et ithalatı haberi kesimi artırır fiyat düşer ama hayvancılık ölür Milliyet 27 Nisan 2010
 • Metin Münir Bal Milliyet 1 Ekim 2010
 • Bardach, Eugene (2005) A Practical Guide for Policy Analysis (Washington DC, CQ Pres)

7. Hafta

Paydaş Analizi Çalışması Kanıt Toplama Süreci

Okumalar:

 • Bardach, Eugene (2005) A Practical Guide for Policy Analysis (Washington DC, CQ Pres)
 • Münir, Metin Erzincan’ın sırrı 10 Temmuz 2008 Milliyet
 • Yazgan, Yankı SBS: Eşitsizlik Çağının Sınavı Birgün 21 Şubat 2010

8. Hafta

En İyi Politikayı Seçmek İçin Gereken Ölçütlerin ve İlkelerin Belirlenmesi

Okumalar:

 • Bardach, Eugene (2005) A Practical Guide for Policy Analysis (Washington DC, CQ Pres)

9. Hafta

Olası Politika Çıktılarının Öngörüsü- Alternatif Çözümlerin Belirlenmesi

Okumalar:

 • Bardach, Eugene (2005) A Practical Guide for Policy Analysis (Washington DC, CQ Pres)
 • Münir, Metin Kutunun dışında düşünmek nedir? Milliyet 21 Mayıs 2008
 • Aktaş, Salman Umay, Trabzon'da güzel şeyler de oluyor Radikal 21 Nisan 2008
 • Yazgan, Yankı SBS: Eşitsizlik Çağının Sınavı Birgün 21 Şubat 2010
 • Münir, Metin Ilısu’ya ODTÜ’den Yeni Çözüm Milliyet 18 Haziran 2010

10. Hafta

Alternatifler arasındaki olası uzlaşma noktalarının- tavizlerin değerlendirilmesi

Okumalar:

 • Bardach, Eugene (2005) A Practical Guide for Policy Analysis (Washington DC, CQ Pres)

11. Hafta

Karar Verme: Tercih Edilen Politikaların Tavsiye Edilmesi

Okumalar:

 • Bardach, Eugene (2005) A Practical Guide for Policy Analysis (Washington DC, CQ Pres)

12. Hafta

Karar Alma Alıştırması: Milli Parklarda Turizm

13. Hafta

Sözlü ve Yazılı Sunum Teknikleri

Okumalar:

 • Bardach, Eugene (2005) A Practical Guide for Policy Analysis (Washington DC, CQ Pres)
 • Savaş Zafer Şahin Anneme Anlatmak

14. Hafta

Öğrenci Sunuşları