Kişisel araçlar
Eylemler

Mete Yıldız

Kamu Politikaları sitesinden
Atla: kullan, ara
Kişisel Web Sitesi
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~myildiz

Prof.Dr.
Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Telefon: +90 312 297 87 25 / 128
e-Posta: myildiz@hacettepe.edu.tr

Araştırma Alanları:

  • Kamu Politikaları Analizi
  • Kamu Yönetimi Reformu
  • e-Devlet
  • Yerel Yönetimler