Kişisel araçlar
Eylemler

Korel Göymen

Kamu Politikaları sitesinden
Atla: kullan, ara
Kişisel Web Sitesi

Prof.Dr.
Sabancı Üniversitesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Telefon: +90 216 483 91 12
e-Posta: goymen@sabanciuniv.edu

Araştırma Alanları:

  • Yerel Yönetimler: Yerel, Bölgesel ve Metropoliten Yönetişim
  • Sivil Toplum Örgütlerinde Yönetişim
  • Yerel Kalkınma
  • Kamu Politikaları