Kişisel araçlar
Eylemler

Kamu Politikaları Analizi

Kamu Politikaları sitesinden
Atla: kullan, ara
Öğretim Üyesi Üniversite Ders Kodu Dönem/Yıl
Hasan Engin Şener Akdeniz Üniversitesi 0403435 Güz/2009-2010


Dersin Web Sayfasi
http://www.enginsener.com/kpa


Dersin Verildiği Düzey

Lisans, 4. Sınıf, Zorunlu Ders.

Dersin Amacı

Politika süreçlerini çözümeleme yeteneği kazandıracak araç ve yöntemleri tartışmak.

Öğrenim Kazanımları

 • Genel kamu politikası süreçlerini ana hatlarıyla kavrayabilmek.
 • Kamu politikaları oluşturma ve çözümleme yeteneğine sahip olabilmek.
 • Kamu politikalarına ilişkin temel teori ve yaklaşımları kavrayabilmek.
 • kamu politikalarına ilişik analitik düşünebilmek ve kapsayıcı çözümlemeler yapabilmek.

Değerlendirme

Ara Sınav Notu : Ödev (25) + Quiz (5) + Ara Sınav (70)
Final Sınav Notu : Ödev (25) + Quiz (5) + Final Sınavı (70) + (varsa) “bonus” puanı
Başarı Notu: Ara Sınav notunun %40’ı + Final Sınav notunun %60’ı.

Ödevler

Ödev formatı için tıklayınız.

Kaynaklar

Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

1. Hafta

 • 1. Hafta: Kavramsal Çerçeve
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

2. Hafta

 • 2. Hafta: Sosyal Bilimler ve Bilim Felsefesi
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

3. Hafta

 • 3. Hafta: Siyaset Felsefesi
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

4. Hafta

 • 4. Hafta: Devletin Ekonomiye Müdahalesi
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

5. Hafta

 • 5. Hafta: Siyasa Bilimlerinin Doğuşu ve Gelişimi
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

6. Hafta

 • 6. Hafta: Karar Alma ve Rasyonellik (Ussallık)
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

7. Hafta

 • 7. Hafta: Devlet ve Bürokrasi
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

8. Hafta

 • 8. Hafta: İşletmecilik ve Yönetişim
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

9. Hafta

 • 9. Hafta: Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Kamu Politikaları
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

10. Hafta

 • 10. Hafta: Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Kamu Politikaları
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

11. Hafta

Ders tanıtmalığı hazırlanmamıştır.

12. Hafta

Ders tanıtmalığı hazırlanmamıştır.

13. Hafta

Ders tanıtmalığı hazırlanmamıştır.

14. Hafta

Ders tanıtmalığı hazırlanmamıştır.